Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja (ORLIIN OÜ). Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid. Orliin OÜ järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Orliin OÜ on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest. Orliin OÜ ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

Klientide isikuandmete töötlemine

Orliin OÜ võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

 • Ees- ja perekonnanimi;
 • Sünnikuupäev;
 • E-posti aadress;
 • Kohaletoimetamise aadress;
 • Arvelduskonto number;
 • Maksekaardi detailid;
 • Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

  Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

  • a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
  • Sünnikuupäev;
  • b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
  • c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

  Töötleme Teie isikuandmeid veebilehe www.hilpharakas.ee külastamisel. Töötleme Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Kanela ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

  Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:

  • e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmed - 3 aastat arvates ostu sooritamisest.
  • Tarbijamängude ja loosimiste tulemused - 1 aasta arvates võitjate väljakuulutamisest.
  • Õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed - 3 aastat arvates menetluse aluseks olevast juhtumist.

  Orliin OÜl on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Orliin OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Orliin OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

  Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

  Orliin OÜl on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Orliin OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Orliin OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

  Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

  Andmesubjekti õigused

  • Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
  • Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
  • Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
  • Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
  • Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil pood@hilpharakas.ee
  • Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

  Küpsiste kasutamine

  Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

  Veebilehel www.hilpharakas.ee on kasutusel järgmised küpsised:

  • -seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
  • -püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
  • -esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;.
  • -kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine./li>

  Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

  Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab veebileht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

  Allolevas tabelis on loetletud küpsised, mida me kogume ja millist teavet nad salvestavad.

  KÜPSISE nimetusKÜPSISE kirjeldus
  OSTUKORVSeoses teie ostukorviga..
  CATEGORY_INFOSalvestab lehe kategooriateabe, võimaldamaks lehti kiiremini kuvada.
  COMPARETooted, mis on Teie loendis Võrdle tooteid
  CUSTOMERTeie e-poe kliendi ID krüpteeritud versioon.
  CUSTOMER_AUTHIndikaator kas olete e-poodi sisse logitud.
  CUSTOMER_INFOKrüptiteeritud versioon kliendirühmast, kuhu kuulute.
  CUSTOMER_SEGMENT_IDSE-poe kliendisegmendi ID
  EXTERNAL_NO_CACHELipp, mis näitab, kas vahemällu salvestamine on keelatud või mitte.
  FORM_KEYPoe vormingu võti, mida kasutatakse lehe vahemälu funktsionaalsuse jaoks.
  FRONTENDTeie serveri seansi ID.
  GUEST-VIEWVõimaldab külalastajatel oma tellimusi muuta.
  LAST_CATEGORYViimasena külastastatud kategooria.
  LAST_PRODUCTViimasena vaadatud toode.
  NEWMESSAGENäitab, kas uus sõnum on vastu võetud.
  NO_CACHENäitab, kas kasutamine on lubatud.
  PERSISTENT_SHOPPING_CARTLink teie ostukorvi ja vaatamisajaloo kohta käiva teabega, kui olete seda saidilt küsinud.
  RECENTLYCOMPAREDViimati võrreldud tooted.
  STFTeave toodetest mida olete e-postiga sõpradele saatnud.
  STORETeie poolt valitud e-poe vaade või keel.
  USER_ALLOWED_SAVE_COOKIENäitab, kas küpsiste kasutamine on lubatud kliendi poolt.
  VIEWED_PRODUCT_IDSTooted, mida olete hiljuti vaadanud.
  WISHLISTKrüptiteeritud loend Teie sooviloendisse lisatud toodetest.
  WISHLIST_CNTTeie sooviloendis olevate toodete arv.