Müügitingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1.Käesolevad hilpharaka e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad hilpharaka e-poest ostmisel internetiaadressilt https://www.hilpharakas.ee . Kauba müüja on Orliin OÜ (edaspidi: müüja), aadress Tehnika 117-14, Tallinn 10139, registrikood 10458088 tel 5231136, e-posti aadress pood@hilpharakas.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel hilpharaka e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.hilpharakas.ee . Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3.Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4.Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1.Tellimusi saab hilpharaka e-poes esitada kliendina sisse logides.

2.2. Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.

2.3. Klient valib tellimuse kohaletoimetamise viisi.

2.4. Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.5. Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile "Tagasi kaupmehe juurde".

2.6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.

2.7. Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest müüja arvelduskontole.

2.8. Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab müüja kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul.

2.9. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

3. KAUBA HIND JA MAKSEVÕIMALUSED

3.1.Kõik hilpharaka e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas - pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS või Paypali turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Makseid on võimalik teostada läbi järgnevate pangalinkide -Eesti: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay

3.3. Juhul, kui klient ei vali tellitud kaubale Tallinna Kristiine keskuses asuvasse Kanela kauplusse ise järele tulemist, lisandub müügihinnale kauba kohaletoimetamise tasu vastavalt müügitingimuste punktile 4.

3.4. Kauba eest saab tasuda hilpharaka e-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

3.5. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

3.6. Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

4.KAUBA SAATMINE JA KÄTTESAAMINE

Tooteid tarnitakse ainult Eesti piires.

 

Standard tarneag on kuni 3 tööpäeva erandjuhtudel võib tarneaeg olla maksimum tarneaeg olla kuni 45 päeva.

 

4.1.Kaupa saab tellida Tallinna Kristiine keskuses asuvasse Kanela kauplusse, SmartPOSTi pakiautomaati või kliendi poolt näidatud aadressile SmartPOSTi kullerteenust kasutades.

4.2. Kauba kättesaamine Kanelast

4.2.1. Kauba kättesaamine toimub Kanela lahtioleku aegadel Tallinna Kristiine keskuses asuvasse Kanela kaupluses.

4.2.2. Kauba kättesaamisel Tallinna Kristiine keskuses asuvasse Kanela kaupluses. ei lisandu summale kohaletoimetamise tasu.

4.2.3. Juhul, kui klient ei tule kaubale järele 14 kalendripäeva jooksul, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning müüja tagastab kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.3. Kauba kättesaamine pakiautomaadist

4.3.1. Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud SmartPOSTi pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu 2.99 €.

4.3.2. Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi.

4.3.3. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.

4.4. Kauba kättesaamine SmartKULLERiga

4.4.1. Valides kauba kohaletoimetamiseks SmartKULLERi, lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu 3.99 €.

4.4.2. SmartKULLERi poolt kohaletoimetatav kaup tarnitakse kliendi poolt märgitud aadressile. Kauba üleandmise täpse aja lepib kuller kliendiga eelnevalt telefoni teel kokku.

4.5. Kauba kontroll

4.5.1. Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

4.5.2. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust.

4.5.3. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

5.KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

5.1. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 6).

5.2. Kauba tagastamiseks peab klient täitma kaubaga kaasas olnud arve-saatelehel toodete tagastamise osa või lepingust taganemise avalduse ning edastama selle koos kaubaga Tallinna Kristiine keskuse Kanela kauplusse või kauba kättesaamiseks kasutatud SmartPOSTi pakiautomaadi kaudu (kasutades sama uksekoodi, mis paki kättesaamisel) või kullerteenuse kasutamisel SmartPOSTI pakiautomaadi kaudu, kasutades kauba kättesaamise koodi. Taganemisavalduse vormi leiab siit: TAGANEMISAVALDUS

5.3.Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.

5.4. Tagastatav kaup (s.h tarvikud) peab olema kasutamata ja rikkumata. Kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil. 14-päevane taganemisõigus ei kehti kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt sukad-sokid, kosmeetika, parfüümid, hügieenitooted, ehted, juveeltooted) ja mis on tarnitud suletud pakendis, kuid mille pakend on kliendi poolt avatud. Samuti ei kehti 14-päevane taganemisõigus kaupadele, mis ei oleks peale pakendi avamist kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mille pakendi mitte avamist või kauba mitte kasutamist ei ole müüjal võimalik tuvastada.

5.5. Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

5.6. Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

6.PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

6.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

6.2. Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile pood@hilpharakas.ee või Tallinna Kristiine keskuse Kanela kaupluses. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

6.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

6.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

6.5. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

hilpharaka e-poe müügitingimused – kehtivad alates 29.03.2021.